Job Opportunities

Sales Executive – North-east (1 Position)

Job Description :

นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ติดตามการชำระค่าสินค้าในกลุ่มลูกค้าร้านตัวแทนจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์พิเศษ รวบรวมข้อมูลทางการตลาด และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนการตลาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. เสนอขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
2. ดำเนินการตามกระบวนการการชำระค่าสินค้าพร้อมติดตามและรายงานผลให้ทราบเป็นระยะๆ
3. ดูแลและรักษายอดขายของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
4.จัดทำรายงานการออกพบลูกค้า (Call Plan และ Call Report) ผ่านระบบ SIS/CRM Program และติดตามพร้อมรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและสภาวะตลาด
5. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนการขายและการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายQualification :

1. ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี ในงานขายวัสดุก่อสร้าง หรือเคยติดต่อเสนอขายสินค้ากับร้านค้า
3. รักงานขายและงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้