Skip to content
พันธมิตรผู้นำเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เป็นผู้นําระดับภูมิภาคด้านยางมะตอย พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแต่ละปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อจัดหาวัสดุและบริการที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัย คือสิ่งที่เราสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคต
พันธมิตรผู้นำเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เป็นผู้นําระดับภูมิภาคด้านยางมะตอย พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแต่ละปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อจัดหาวัสดุและบริการที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัย คือสิ่งที่เราสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคต
พันธมิตรผู้นำเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เป็นผู้นําระดับภูมิภาคด้านยางมะตอย พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแต่ละปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อจัดหาวัสดุและบริการที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัย คือสิ่งที่เราสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคต
Previous slide
Next slide
ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

ทิปโก้แอสฟัลท์

เราดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตลอดกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบ กลั่นที่โรงกลั่นยางมะตอยเฉพาะ พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมสำหรับงานถนน ผลิตและจำหน่ายด้วยเครือข่ายการขนส่งทั้งทางรถและทางเรือของตนเอง มีกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่มีความรู้ ความชำนาญทางเทคนิคในการพัฒนางานก่อสร้างถนน และมีทีมงานบริการด้านเทคนิคที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่

กำลังการผลิตและการขนส่ง

เราสามารถจัดส่งยางมะตอยได้ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายธุรกิจที่เรามีใน 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย

กําลังการผลิตของโรงกลั่น

กําลังการผลิตของโรงกลั่น

สูงสุด 30,000 บาร์เรล ต่อวัน

กำลังการผลิตแอสฟัลต์

กำลังการผลิตแอสฟัลต์

1.2 ล้านตัน ต่อปี

ปริมาณการจัดเก็บยางมะตอย

ปริมาณการจัดเก็บยางมะตอย

308,000 ตัน

การขนส่งทางบกและทางทะเล

การขนส่งทางบกและทางทะเล

สมรรถนะในการขนส่งทางเรือ 43,000 ตัน และรถบรรทุก 300 คัน
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์​

การพัฒนาความยั่งยืน

เส้นทางสู่การพัฒนา ความยั่งยืน

“ส่งมอบคุณค่าเพื่อทุกชีวิตในสังคม ผ่านนวัตกรรม”

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ตามแนวทางของการสร้างคุณค่าร่วม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ และสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข่าวสารและกิจกรรม

ท่านสามารถอัพเดทข่าวสารล่าสุดของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้ที่นี่

ทิปโก้แอสฟัลท์ และ คณะวิศวโยธา จุฬาฯ ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของอุตสาหกรรมยางมะตอยอย่างยั่งยืน
“บิทูเมน มารีน” บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ เปิดบ้านต้อนรับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

รางวัลและเกียรติประวัติ

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาโซลูชั่นนวัตกรรม เพื่อจัดหาวัสดุ และบริการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
รางวัลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565
Green Industry Award

ชื่อย่อหุ้น:

TASCO

ราคาล่าสุด (บาท)

16.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

769,791.00

เปลี่ยนแปลง (บาท)

-0.10

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.62